Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Regulamin Ligi Mieleckiej

Regulamin Ligi Mieleckiej.s

I. Liga Mielecka to istniejąca od 2003 r. liga prywatna piłkarskich gier fantasy organizowanych w serwisach internetowych: www.fantasyliga.wp.pl (od 2011 roku, wcześniej http://www.wygrajlige.pl; oparta na Ekstraklasie) jako Liga Mielecka Ekstraklasa, http://fantasy.premierleague.com/ (liga angielska) jako Liga Mielecka Premier Leauge i http://en.uclfantasy.uefa.com/ (liga mistrzów) jako Liga Mielecka Champions League, skupiająca mielczan i sympatyków mieleckiej piłki nożnej. Liga Mielecka to również istniejąca od 2005 r. do 2009 r. liga w ramach internetowej gry menedżerskiej hattrick.org - przy czym organizację gry w Lidze Mieleckiej w Hattricku określa osobny regulamin (dostępny na forum Hattrick.org)

II. Liga Mielecka zainaugurowała rozgrywki 15 marca 2003 r.

III. Liga Mielecka posiada swoją stronę internetową w serwisie internetowym www.ligamielecka.pl utrzymywaną z dobrowolnych wpłat. Administratorem Ligi Mieleckiej jest Nowy. W ramach www.ligamielecka.pl funkcjonuje Zespół LM podejmujący decyzje w sprawach zasad rozgrywek i form rywalizacji. Rejestracja na stronie www.ligamielecka.pl jest konieczna do uczestniczenia w Lidze Mieleckiej.

IV. Uczestnikiem Ligi Mieleckiej może być osoba związana z Mielcem lub sympatyzująca z mielecką piłką. Każdy, kto choć w jednym sezonie rywalizował w Lidze Mieleckiej jest automatycznie przyjmowany.

V. Nowi gracze mogą przystąpić do rywalizacji w Lidze Mieleckiej po wykazaniu wiedzy na temat mieleckiej piłki nożnej. Weryfikację wiedzy kandydata przeprowadza administrator LM za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pytania egzaminacyjne przed każdym sezonem ustala Zespół LM, a w razie nieustalenia nowych obowiązują pytania z poprzedniego sezonu.

VI. Po założeniu ligi prywatnej administrator LM przesyła uprawnionym graczom kod dostępu.

VII. Każdy gracz może w ramach jednych rozgrywek zgłosić do rywalizacji w Lidze Mieleckiej jedną drużynę. Posiadanie dwóch lub więcej drużyn skutkuje usunięciem z Ligi.

VIII. Zalecane jest stosowanie tej samej nazwy Prezesa i nazwy drużyn we wszystkich możliwych miejscach (nazwa prezesa w grze, login na stronie Ligi Mieleckiej, nazwa używana wśród graczy).

IX. Uczestnictwo w poszczególnych formach rywalizacji zależy od widzimisię każdego gracza.

X. Formy rywalizacji:

1) Liga Mielecka Ekstraklasa
Podstawowa forma rywalizacji, w ramach gry Fantasy Liga WP. Zasady punktacji ustala organizator gry. Ostatecznym terminem dołączenia do Ligi Mieleckiej w ramach LME jest trzecia kolejka danego sezonu. Nagrodą za zwycięstwo w końcowej klasyfikacji jest przechodni Puchar Mistrza Ligi Mieleckiej, przy czym gracz, który wygra trzy razy ma prawo zatrzymać puchar na własność.
W przypadku równej ilości punktów na koniec sezonu LME o kolejności w tabeli decyduje wynik najlepszej kolejki, a w przypadku remisu wynik najlepszej kolejnej, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.

2) Liga Mielecka Premier League
Dodatkowa forma rywalizacji, w ramach Fantasy Premier League. Zasady punktacji ustala organizator gry. Gra trwa cały sezon, bez podziału na rundy. W ramach tej gry odbywa się również Puchar Ligi Mieleckiej Premier League.
W przypadku równej ilości punktów na koniec sezonu LMPL o kolejności w tabeli decyduje mniejsza ilość transferów, następnie wynik najlepszej kolejki, a w przypadku remisu wynik najlepszej kolejnej, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.

3) Liga Mielecka Champions League
Dodatkowa forma rywalizacji, w ramach UEFA Champions League Fantasy. Zasady punktacji ustala organizator gry. W ramach tej gry odbywa się również Puchar Ligi Mieleckiej Champions League.
W przypadku równej ilości punktów na koniec sezonu LMPL o kolejności w tabeli decyduje mniejsza ilość transferów, następnie wynik najlepszej kolejki, a w przypadku remisu wynik najlepszej kolejnej, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.

4) Puchar Ligi Mieleckiej Ekstraklasa
a) Rozgrywki organizowane wyłącznie pomiędzy graczami Ligi Mieleckiej w danym sezonie, polegające na rozgrywaniu bezpośrednich meczów pomiędzy graczami LM.
b) Szczegółowe zasady Pucharu LME i terminarz w danym sezonie ustala Zespół LM, w zależności od ilości graczy.
c) Rozgrywki odbywają się grupach, a następnie systemem pucharowym od fazy 1/8 albo  ćwierćfinałowej, w zależności od ilości drużyn grających w Lidze Mieleckiej. Ilość grup, ilość zespołów w grupach i zasady przydziału graczy LM do grup określa Zespół LM, przy czym o przydziale do grup decyduje „kolejka bądź kolejki eliminacyjne” – wyniki osiągnięte w niej przez graczy LM są podstawą do ustalenia kolejności graczy i ich rozstawienia.
d) W przypadku uczestniczenia w LME co najmniej 32 drużyn rywalizacja w Pucharze odbywa się w 8 grupach po cztery drużyny każda.
e) O kolejności w rankingu eliminacyjnym w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejno:
1. więcej punktów kapitanów zespołu w kolejce bądź kolejkach eliminacyjnych
2. więcej strzelonych goli przez piłkarzy w składzie prezesa
3. mniej straconych goli przez piłkarzy w składzie grających
4. pozycja w tabeli LM
f) Mecze w grupach rozgrywane są w systemie każdy z każdym - po jednym meczu.
g) Zasady meczu dwóch drużyn w grupie
Każdy zespół zdobywa tyle goli ile punktów w danej kolejce. Przy czym decydują punkty prezentowane na stronie Fantasy Ligi. Zatem punktują rezerwowi oraz wliczone są ujemne punkty za transfery.
h) Punktacja w grupach opiera się o zasady piłki nożnej:
1. za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty,
2. za remis 1 punkt,
3. za porażkę 0 pkt.
4. Bramki zdobyte to suma punktów zdobytych; bramki stracone to suma punktów zdobytych przez przeciwników w bezpośrednim meczu.
i) O kolejności drużyn w grupie decydują:
1. suma punktów
2. wynik bezpośredniego meczu
3. różnica bramek/punktów (zdobyte - stracone)
4. ilość bramek zdobytych (czym więcej, tym lepiej)
j) Awans do fazy pucharowej uzyskuje 16 drużyn – po dwie najlepsze z każdej grupy. Jeżeli grup jest mniej niż 8 zasady awansu ustala Zespół LM przed rozpoczęciem rozgrywek w grupach.
k) Faza pucharowa
Rozgrywana jest w systemie drabinkowym. O awansie decyduje wynik dwumeczu (mecz i rewanż), za wyjątkiem finału, w którym o zwycięstwie decyduje jeden mecz.
l) Zasada doboru do drabinki
np. 1.A to 1. prezes w grupie A
Lewa strona    Prawa strona
1.A vs. 2.B     2.A vs. 1.B
1.C vs. 2.D     2.C vs. 1.D
1.E vs. 2.F      2.E vs. 1.F
1.G vs. 2.H     2.G vs. 1.H
Dalsza rywalizacja odbywa się wg schematu drabinki:
Zwycięzca pary 1.A vs. 2.B zagra z wygranym pary 1.C vs. 2.D itd. wg powyższego schematu.
ł) Zasady meczu pucharowego
Decyduje suma zdobytych punktów w dwóch kolejkach (mecz i rewanż), z wyłączeniem finału.
W przypadku równej liczby punktów (remisu) decydują kolejno:
1. więcej punktów kapitana zespołu w obu meczach
2. więcej strzelonych goli przez piłkarzy w składzie
3. mniej straconych goli przez piłkarzy w składzie
4. pozycja w tabeli LM
m) Jeżeli ilość grup w Pucharze jest mniejsza niż 8, to awans do fazy pucharowej uzyskują zwycięzcy grup oraz odpowiednia liczba najlepszych zespołów z drugich miejsc, tak aby łączna liczba drużyn w fazie pucharowej wynosiła 8. O kolejności zespołów z drugich miejsc decydują zasady takie jak dla ustalenia kolejności w grupie. Jeżeli ilość zespołów w grupach jest nierówna, dla ustalenia kolejności drużyn z drugich miejsc odrzuca się punkty zdobyte z najsłabszą drużyną grup liczniejszych.

5) Klasyfikacja Pierwszych Składów – Nightingale Trophy
Dodatkowa forma rywalizacji w LM, pomiędzy drużynami graczy LM zestawionymi w pierwszej kolejce Fantasy Liga WP. Nie ma zmian, ani transferów. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do pierwszej kolejki w Fantasy Liga WP. Klasyfikacja wymarła.

6) Typer Ekstraklasy
7) Typer Ligi Mistrzów
8) Typer Premier League
Dodatkowe formy rywalizacji. Dołączyć można w dowolnym momencie.

9) Zasady punktacji Typera Ekstraklasy i Typera Ligi Mistrzów
3 pkt - za poprawny wynik
(przykład: typ 2:2, wynik 2:2)
1 pkt - za poprawne wytypowanie rozstrzygnięcia
(przykład: typ 2:1, wynik 3:1; lub typ 1:1, wynik 4:4)

10) Regulamin Typera Ekstraklasy i Typera Ligi Mistrzów:
1. Odpowiedzialną osobą za typera jest osoba ustalona przez Zespół LM.
2. Udział w typerze może brać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu LigaMielecka.pl
3. Do typera można dołączyć w każdej chwili (sezonu i kolejki) z zastrzeżeniem punktu 5.
4. Typowanie na daną kolejkę odbywa się:
a. tylko w jednym temacie forum do tego przeznaczonym (na forum Liga Mielecka Ekstraklasa bądź LM Champions League)
b. specjalny temat zakłada osoba odpowiedzialna za typera lub (w przypadku braku możliwości) jeden z administratorów serwisu
c. Zakładanie własnych wątków dla Typera Ekstraklasy lub Typera Ligi Mistrzów jest zabronione
d. Tematem wątku będzie: Typer Ekstraklasy: kolejka xx bądź Typer Ligi Mistrzów: kolejka xx
e. W wątku typera publikujemy tylko własne typy. Komentarze (zarówno do typów, jak i ogólnie kolejki) zamieszczamy w innych wątkach (np. tradycyjnie temat: xx. kolejka)
f. Wyniki typowania (kolejki i klasyfikacji generalnej) prezentowane będą w Aktualnościach serwisu Ligi Mieleckiej
5) Terminy typowania
a. Do typowania danej kolejki można dołączyć w dowolnym momencie, przy czym typować można wyniki wyłącznie meczów jeszcze nierozpoczętych w chwili zgłoszenia typów.
b. Typy można edytować pod warunkiem, że edycja nastąpiła najpóźniej z godziną startu pierwszego meczu wśród typowanych
6) Wszelkie spory dotyczące typera rozstrzyga osoba za niego odpowiedzialna lub (w przypadku braku możliwości) administrator serwisu bądź członek Zespołu LM.
7) O kolejności na koniec sezonu decyduje łączna ilość punktów.
W przypadku równej liczby punktów decyduje:
1. więcej punktów w najlepszej kolejce
2. więcej punktów w najgorszej kolejce
3. więcej dokładnych wyników poprawnie wytypowanych dotychczas
8) Zasady punktacji do końca sezonu LM nie mogą ulec zmianie.

11) Zasady punktacji i kolejność w Typerze Premier League ustalana jest przez organizatora gry na stronie http://predictor.talksport.co.uk/ bądź innej wybranej przez Zespół LM.

XI. Nagrody.
1.    Koszty nagród pokrywane są z dobrowolnych wpłat.
2.    Rodzaje nagród:
a) Liga Mielecka Ekstraklasa
- medale dla zdobywców 3 pierwszych miejsc
- puchar przechodni dla zwycięzcy LME (trzykrotna wygrana uprawnia do zatrzymania pucharu na własność)
- medale dla finalistów pucharu
- puchar przechodni dla zwycięzcy Pucharu LME (trzykrotna wygrana uprawnia do zatrzymania pucharu na własność)
- medal dla zwycięzcy Typera
b) Liga Mielecka Premier League
- medale dla zdobywców 3 pierwszych miejsc
- medale dla finalistów pucharu
c) Liga Mielecka Champions League
- medal dla zwycięzcy
3.    W zależności od ilości drużyn bądź prezesów rywalizujących w danej lidze bądź typerze Zespół LM może podjąć decyzję o zwiększeniu bądź zmniejszeniu ilości medali, przy czym do przyznania medalu za daną formę rywalizacji wymagane jest minimum dziesięciu aktywnie grających graczy, a do przyznania trzech medali minimum dwudziestu aktywnie grających graczy.


XII. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są przez Zespół LM, który decyduje także w sprawach nie przewidzianych w Regulaminie.